RISE tar över industriägarnas aktier i Swedish ICT, SP och Innventia

Den 1 april övertog RISE industriägarnas aktier i Swedish ICT, SP och Innventia och bildar nu ett sammanhållet forskningsinstitut. Dessutom föreslår RISE styrelse att utse Pia Sandvik till ny vd för RISE.

Under en lång tid har vi arbetat i föreningen för att förbereda och möjliggöra för RISE att ta över vårt ägande i Swedish ICT. Syftet med detta är att ytterligare stärka RISE förmåga att växa och utvecklas som forsknings- och innovationspartner. Därför har, den 1 april 2016, vi och de övriga industriägarna i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Swedish ICT och Innventia överlåtit våra aktier i respektive institut till RISE. Detta innebär att RISE blir ensam ägare till hela forskningskoncernen.

För ett fortsatt nära samarbetet mellan RISE och industriägarna och för industrins strategiska inflytande på forskningen inrättas ett forskningsråd.

Pia Sandvik, styrelseordförande i RISE, kommenterar i ett pressmeddelande från RISE:

”Med en sammanhållen organisation stärks RISE förmåga att med snabbhet och flexibilitet möta nya behov inom industrin, exempelvis industrins behov av branschöverskridande forskning. RISE ska fortsätta växa och bli en ännu starkare och konkurrenskraftig aktör i ett effektivt nationellt innovationssystem med en stark leverans till svenskt näringsliv.”

För vårt fortsatta inflytande i frågor rörande ICT har vi i ett avtal med RISE kommit överens om bland annat följande möjligheter för föreningen:

  • Föreslå personer till RISE forskningsråd.
  • Tillsätta fyra personer till forskningsutskott (ICT).
  • Nominera fyra ledamöter per styrelse i Acreo, SICS och Interactive Institute.
  • Besluta om fonderade medel i RISE.

Nyheter


Forsknings- och innovationsagenda 2022

För att lyfta vad våra medlemmar ser som viktigt för Sverige och forskningsinstitutet RISE att satsa på inom området för

Halvöppen laptop

Invigning av RISE Cyber Range

Under den digitala invigningen deltog bland andra näringsminister Ibrahim Baylan, Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson och RISE vd Pia Sandvik. –

FoI 2021

Forsknings- och innovationsagenda 2021

I årets agenda lyfter vi flera forskningsområden inom informations och -kommunikationsteknik som är viktiga för föreningens medlemmar. Målet är att RISE

Ett år som blev annorlunda

I början av året kickade två av de projekt vi finansierat på RISE igång, dels System av System under ledning