ICT Sweden byter kansli

ICT Sweden har nu bytt kansliorganisation från Acreo till Teknikföretagens Branschgrupper AB och välkomnar Teresia Holmqvist till föreningen som projektassistent.

Under många år har vi haft vårt kansli hos Acreo. I samband med att RISE tog över vårt ägande av Swedish ICT och vi nu är en intresseorganisation som ska arbeta för att stärka och påverka RISE inom ICT frågor är det därför lämpligt för föreningen att flytta till en annan kansliorganisation. Från och med idag finns vi därför på Teknikföretagens Branschgrupper AB (TEBAB) som redan idag är kansli åt många andra intressanta bransch- och intresseorganisationer.

Vår nya kansliorganisation

TEBAB är ett dotterbolag till Teknikföretagen som driver och utvecklar, tillsammans med medlemsföretagen, 29 självständiga bransch- och intresseorganisationer. Genom att TEBAB driver flera organisationer får man skalfördelar som gör det kostnadseffektivt att som mindre organisation ha ett professionellt kansli med alla resurser som krävs.

I samband med att vi flyttar tackar vi Anders Josefsson på Acreo för allt gott jobb med föreningen. Samt alla andra vänner på Acreo för alla år de drivit vår förening.

Vi passar även på att hälsa Teresia Holmqvist välkommen som projektassistent för föreningen. Tillsammans med ordförande Jonas Wallberg kommer Teresia att arbeta för att tydliggöra vår nya förening, komma in i TEBABs system och sköta föreningsadministration. Teresia, som idag arbetar med flera föreningar på TEBAB, har en bakgrund inom bland annat ekonomi och har en god känsla för kommunikation och grafisk design. Vi är väldigt glada över att Teresia börjar arbeta med föreningen.

Vad innebär detta för förändring?

Till att börja med innebär förändringen att fakturor framöver kommer att skickas från TEBAB istället för Acreo. Det innebär även helt nya möjligheter att skala upp verksamheten och dra nytta av lärdomar som görs i andra organisationer, från olika branscher.


Nyheter


Forsknings- och innovationsagenda 2022

För att lyfta vad våra medlemmar ser som viktigt för Sverige och forskningsinstitutet RISE att satsa på inom området för

Halvöppen laptop

Invigning av RISE Cyber Range

Under den digitala invigningen deltog bland andra näringsminister Ibrahim Baylan, Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson och RISE vd Pia Sandvik. –

FoI 2021

Forsknings- och innovationsagenda 2021

I årets agenda lyfter vi flera forskningsområden inom informations och -kommunikationsteknik som är viktiga för föreningens medlemmar. Målet är att RISE

Ett år som blev annorlunda

I början av året kickade två av de projekt vi finansierat på RISE igång, dels System av System under ledning