Extra föreningsstämma

Idag hade vi en extra stämma i ICT Sweden med syfte att informera om pågående verksamhet och ta ett första beslut på ändringar av stadgar.

Mötet började med att ordförande Jonas Wallberg presenterade bakgrunden till föreningens ombildande och sammangåendet mellan FAV och FMOF, som beror på de förändringar som skedde i samband med RISE övertagande av industriägarnas aktier i Swedish ICT. Jonas fortsatte med att presentera de förändringar som skett under året, bland annat med kansliflytten till TEBAB.

Därefter togs mötets huvudsakliga punkt upp som var ett första beslut (två krävs) av stadgeändringar. Stämman beslutade enhälligt att godkänna de nya stadgarna. En ny extrastämma planeras i januari för att fastställa beslutet.

Mötet fortsatte med att Jonas Wallberg presenterade nuvarande förslag till verksamhetsplan som kommer att skickas ut till medlemmarna för beslut på kommande möte. På mötet presenterades även förslag till budget och avgifter för 2017. Dessa kommer också att beslutas om på kommande föreningsstämma.


Nyheter


Forsknings- och innovationsagenda 2022

För att lyfta vad våra medlemmar ser som viktigt för Sverige och forskningsinstitutet RISE att satsa på inom området för

Halvöppen laptop

Invigning av RISE Cyber Range

Under den digitala invigningen deltog bland andra näringsminister Ibrahim Baylan, Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson och RISE vd Pia Sandvik. –

FoI 2021

Forsknings- och innovationsagenda 2021

I årets agenda lyfter vi flera forskningsområden inom informations och -kommunikationsteknik som är viktiga för föreningens medlemmar. Målet är att RISE

Ett år som blev annorlunda

I början av året kickade två av de projekt vi finansierat på RISE igång, dels System av System under ledning