Extra föreningsstämma

Idag har vi haft en extra föreningsstämma som i huvudsak gällde förändringen av stadgarna som tidigare varit uppe.

I december hade vi en extra stämma där vi tog ett första beslut på att ändra stadgarna. Stadgarna har under förändringsprocessen behövt växa fram, men nu har föreningen nått en punkt där vi kan sätta stadgar som är än mer tillsvidare.

Därför hade vi idag en extrastämma som i huvudsak behandlade frågan om att fastställa de nya stadgarna. De reviderade stadgarna fastställdes av en enig stämma.

Under mötet presenterades även det förslag till budget som är tänkt för den ordinarie stämma som är planerad i slutet av mars. Dessutom föreslogs att Kjell Svensson kommer att sitta på Stefan Anderssons (båda arbetar på Saab) styrelseplats till den ordinarie stämman. Detta godkändes av stämman.


Nyheter


Forsknings- och innovationsagenda 2022

För att lyfta vad våra medlemmar ser som viktigt för Sverige och forskningsinstitutet RISE att satsa på inom området för

Halvöppen laptop

Invigning av RISE Cyber Range

Under den digitala invigningen deltog bland andra näringsminister Ibrahim Baylan, Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson och RISE vd Pia Sandvik. –

FoI 2021

Forsknings- och innovationsagenda 2021

I årets agenda lyfter vi flera forskningsområden inom informations och -kommunikationsteknik som är viktiga för föreningens medlemmar. Målet är att RISE

Ett år som blev annorlunda

I början av året kickade två av de projekt vi finansierat på RISE igång, dels System av System under ledning