Stämma och ny styrelse

Igår hade ICT Sweden årets ordinarie stämma där vi bland annat gick igenom verksamhetsberättelse, årsredovisning, tog ett första beslut om stadgeändringar och valde en ny styrelse.

Igår samlades representanter för flera av våra medlemmar hos Ericsson i Kista för årets ordinarie stämma. Det har varit ett intensivt år med de förändringar som skett i och med RISE övertagande av aktierna, ombildningen av föreningarna och flytten till nytt kansli.

Under stämman presenterade styrelsen bland annat verksamhetsberättelsen för 2016, årsredovisningen för föreningen och resultatet för serviceverksamheten. Alla dessa fastställdes utan anmärkning och styrelsen beviljades därpå ansvarsfrihet.

Under mötet fastställdes även medlemsavgifter i år och ett principbeslut togs för 2018 samt så fastställdes innevarande års budget och verksamhetsplan för 2017-2018. Dessutom togs ettrsta beslut av två kring ändringar i stadgarna.

Val av styrelse

Valberedningens förslag togs fullt ut, vilket innebar att hela styrelsen valdes på ett år och Jonas Wallberg valdes om till ordförande. Till ledamöter i styrelsen valdes:

  • Peter Fredriksson, Optronic – Omval
  • Kjell Svensson, Saab – Nyval
  • Anders Caspár, Ericsson – Omval (vald till vice ordförande på det konstituerande styrelsemötet)
  • Peter Grönberg, Västsvenska IT-föreningen – Omval
  • Martin Mileros, Östsvenska IT-föreningen – Omval
  • Staffan Trouvé, IIR/Qamcom – Nyval (tidigare adjungerad till styrelsen)
  • Per Lembre, Infinera – Nyval

I och med stämman valde Ulf Persson och Stefan Andersson att inte ställa upp för omval. Både Ulf och Stefan har i många år varit engagerade i styrelsen för FMOF och senare ICT Sweden. Vi vill rikta dem båda ett stort och varmt tack för all tid de har lagt på föreningen.


Nyheter


Forsknings- och innovationsagenda 2022

För att lyfta vad våra medlemmar ser som viktigt för Sverige och forskningsinstitutet RISE att satsa på inom området för

Halvöppen laptop

Invigning av RISE Cyber Range

Under den digitala invigningen deltog bland andra näringsminister Ibrahim Baylan, Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson och RISE vd Pia Sandvik. –

FoI 2021

Forsknings- och innovationsagenda 2021

I årets agenda lyfter vi flera forskningsområden inom informations och -kommunikationsteknik som är viktiga för föreningens medlemmar. Målet är att RISE

Ett år som blev annorlunda

I början av året kickade två av de projekt vi finansierat på RISE igång, dels System av System under ledning