Workshop om forsknings- och innovationsagenda & projekt

Som grund för vårt påverkansarbete ska vi ha en strategisk forsknings- och innovationsagenda, arbetet med denna är nu igång och igår hade vi en första workshop.

Ytterligare ett syfte med dagen var att identifiera något eller några områden som kan resultera i vårt första strategiska forsknings- eller kompetensförsörjningsprojekt på RISE med en del av de medel vi har fonderade hos RISE. Tanken är att dessa pengar ska användas till något som ligger utanför vad som är kommersiellt intressant idag, något som på sikt kanske möjligtvis KAN bli strategiskt intressant.

Inför workshopen har alla medlemmar haft möjlighet att tänka till och komma med förslag och input i en process som började med en enkät där vi ställde frågorna:

  • Strategiskt viktiga områden för er? – Vilka områden tycker du kommer vara av strategisk vikt för er inom ICT området på 5-10 års sikt?
  • Hur angriper vi dessa strategiskt viktiga områden? – På vilket/vilka sätt tycker du att man kan angripa dessa strategiskt viktiga områden?
  • Utmaningar inom kompetensförsörjning för er? – Vilka områden ser du kommer bli en utmaning inom kompetensförsörjning de kommande 5-10 åren för er?
  • Hur angriper vi utmaningarna med kompetensförsörjning? – På vilket/vilka sätt tycker du att man kan angripa utmaningarna med kompetensförsörjning?
  • Behov av digital transformation? – Ser ni ett behov av att genomgå eller fortsätta genomgå en digital transformation? Vad innebär den i så fall för er? Hur ser ni att digitaliseringen kommer att påverka er i framtiden?
  • Samverkan med andra? – Hur arbetar ni med samverkan idag och ser ni andra framtida behov av samverkan? Med vilken/vilka branscher är det relevant för er att samverka, nu och i framtiden? 

Svaren på dessa frågor sammanställdes och publicerades i ICT Swedens LinkedIn-grupp där alla medlemmar bjöds in att kommentera, diskutera och komma med ytterligare förslag. Syftet med detta var att få ytterligare input som bakgrund till den workshop vi igår genomförde.

På workshopen diskuterades många olika förslag och idéer på vad olika företag och organisationer tycker att det är viktigt att RISE arbetar med. Saker som kanske kan bli intressanta i framtiden. Alla dessa förslag sammanställs nu i en rapport från dagen som vi sen kommer använda som grund för vidare diskussioner.

Stort tack till alla er som gett input i processen och till alla er som deltog på workshopen.


Nyheter


Forsknings- och innovationsagenda 2022

För att lyfta vad våra medlemmar ser som viktigt för Sverige och forskningsinstitutet RISE att satsa på inom området för

Halvöppen laptop

Invigning av RISE Cyber Range

Under den digitala invigningen deltog bland andra näringsminister Ibrahim Baylan, Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson och RISE vd Pia Sandvik. –

FoI 2021

Forsknings- och innovationsagenda 2021

I årets agenda lyfter vi flera forskningsområden inom informations och -kommunikationsteknik som är viktiga för föreningens medlemmar. Målet är att RISE

Ett år som blev annorlunda

I början av året kickade två av de projekt vi finansierat på RISE igång, dels System av System under ledning