ICT Sweden i Almedalen

Förra veckan var det dags för årets Almedalsveckan i Visby. I år fanns både ordförande Jonas Wallberg och generalsekreterare Gabriel Modéus på plats för att bevaka och ha möten.

Vi har i år inte haft några egna aktiviteter utan fokuserat på att besöka andras aktiviteter och träffa olika personer och berätta om föreningen. Veckan har innehållit flera bra och intressanta möten.

Tillsammans har vi deltagit på många intressanta möten, seminarier och workshops under veckan. Allt från internationella samarbeten som Tysk-svenska innovationssamarbetet till rundabordssamtal som Teknikföretagen och RISE hållit om det oväntade språnget och hur vi går från retorik till praktik inom kompetensutveckling, öppen innovation och testbäddar för industrialisering och innovationssamverkan. Vi har även hunnit lyssna på Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson när han i samtal med personer från olika delar av samhället diskuterade hur Sverige ligger till när det kommer till digitalisering.

Under veckan har många uttryckt glädje över att föreningen är igång och uppskattat möjligheten att träffas och prata. Vi ser fram emot att fortsätta dessa goda samtal till hösten.


Nyheter


Forsknings- och innovationsagenda 2022

För att lyfta vad våra medlemmar ser som viktigt för Sverige och forskningsinstitutet RISE att satsa på inom området för

Halvöppen laptop

Invigning av RISE Cyber Range

Under den digitala invigningen deltog bland andra näringsminister Ibrahim Baylan, Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson och RISE vd Pia Sandvik. –

FoI 2021

Forsknings- och innovationsagenda 2021

I årets agenda lyfter vi flera forskningsområden inom informations och -kommunikationsteknik som är viktiga för föreningens medlemmar. Målet är att RISE

Ett år som blev annorlunda

I början av året kickade två av de projekt vi finansierat på RISE igång, dels System av System under ledning