Höstmöte med spännande gäster

Den 6 december är det dags för årets höstmöte, ett tillfälle att påverka föreningens framtid och samtidigt lära sig nya saker genom våra spännande gäster.

På årets höstmöte har vi besök av RISE vd Pia Sandvik som kommer att berätta om vad som har hänt i bildandet av ett starkt, samlat forskningsinstitut för Sverige. Pia pratar om hur vägen ser ut framåt och vad RISE önskar av ICT Sweden. Hur kan vi som förening hjälpa RISE att bli starkare inom ICT området?

Vi har även besök av Peter Björkholm, vd RISE Acreo, som kommer berätta om deras verksamhet och vad de kan hjälpa olika organisationer med. Ett bra tillfälle att få en bättre inblick i vad ni kan få hjälp av RISE Acreo med.

Dagen avslutas med att Anette Novak, vd RISE Interactive, berättar om deras storsatsning på Digitalisering och Lärande. Det är ett spännande projekt de driver som bland annat har siktet på att hitta bra sätt att sprida institutens kunskap och kompetens till industrin.

Under dagen kommer vi även att ha goda tillfällen för nätverkande under lunch och fika. Dessutom presenteras hur vi ska använda de fonderade medel som vi fick i samband med överlåtelsen av vårt ägande i Swedish ICT.

Chans att påverka

Bortsett från flera spännande presentationer är detta även medlemmarnas tillfälle att påverka föreningens inriktning 2018. Under dagen kommer vi att hålla två möten; ett föreningsmöte där stadgeändringarna föreslås att fastslås (beslut två av två) samt ett medlemsmöte om serviceverksamheten där vi beslutar forsknings- och innovationsagendan, verksamhetsplanen och budgeten för 2018.

Vi hoppas att ni som medlemmar tar tillfället i akt att påverka er förening.

Delta?

Dagen är i huvudsak öppen för medlemmar. Övriga intresserade är varmt välkomna att kontakta Gabriel Modéus om möjligheten att kunna delta.

När: 12:00-17:00 onsdag 6 december 2017
Var: RISE huvudkontor, Lindholmspiren 7 A, Göteborg
Anmälan sker här för medlemmar, så snart som möjligt. Senast 27 november.

Program och upplägg på dagen

12:00 Lunch

Föreningen bjuder alla medlemmar på lunch. Ta chansen att mingla med andra som också brinner för forskning och ett starkt svenskt forskningsinstitut.

 13:00 Höstmöte

  1. Höstmötet är uppdelat i två delar.
    1. Föreningens verksamhet där stadgeändringarna fastslås.
    2. Serviceverksamheten med forsknings- och innovationsagenda, verksamhetsplan och budget.
14:00 RISE – vad har hänt och vad händer

RISEs vd, Pia Sandvik, presenterar vad som har hänt i bildandet av ett starkt, samlat forskningsinstitut för Sverige. Hur ser vägen ut framåt nu? Vad önskar RISE av ICT Sweden?

14:45 Fika

Ta chansen att träffa andra medlemmar i föreningen.

15:15 Användning av medlen för forskning

I samband med försäljningen fick vi ca 31 msek till projekt inom forsknings- och kompetensutveckling inom RISE. Här berättar vi hur ska använda dessa pengar.

16:00 Vad kan RISE Acreo göra för er?

RISE Acreos vd, Peter Björkholm berättar om RISE Acreos verksamhet och vad de kan göra för din organisation.

16:30 Att sprida institutens kunskap och kompetens

Anette Novak, vd för RISE Interactive, berättar om storsatsningen på Digitalisering och Lärande – med sikte på att sprida institutens kompetens till industrin.

 17:00 Slut

 


Nyheter


Forsknings- och innovationsagenda 2022

För att lyfta vad våra medlemmar ser som viktigt för Sverige och forskningsinstitutet RISE att satsa på inom området för

Halvöppen laptop

Invigning av RISE Cyber Range

Under den digitala invigningen deltog bland andra näringsminister Ibrahim Baylan, Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson och RISE vd Pia Sandvik. –

FoI 2021

Forsknings- och innovationsagenda 2021

I årets agenda lyfter vi flera forskningsområden inom informations och -kommunikationsteknik som är viktiga för föreningens medlemmar. Målet är att RISE

Ett år som blev annorlunda

I början av året kickade två av de projekt vi finansierat på RISE igång, dels System av System under ledning