God jul och gott nytt år!

Ytterligare ett år har passerat, ett år där vi fortsatt arbetet med att bygga upp föreningen.

Året, som varit det första hela året i föreningens nya form, har till en början inneburit fortsatt arbete med att etablera föreningen. Året har därmed inneburit arbete med uppdatering av stadgar, ny grafisk profil (som bland annat resulterade i vår logotyp), ett inspirerande seminarium om Cyber security och arbete kring att ta fram vilka områden som är viktiga för föreningens medlemmar i en första forsknings- och innovationsagenda.

Under året har vi även tillsatt och nominerat personer till de olika poster inom RISE som vi har påverkan på enligt vårt inflytande avtal, till exempel forskningsrådet. Vi har även fortsatt med regelbundna samtal med RISE om ICT området och dess vikt.

Inför kommande år har vi mycket spännande på gång, men det återkommer vi till senare. Fram till dess vill vi tacka er alla för i år och önska er en riktigt god jul och ett gott nytt år.

Fram till den 8 januari kommer kansliet att vara obemannat. Under denna perioden läser vi oregelbundet mail.


Nyheter


Forsknings- och innovationsagenda 2022

För att lyfta vad våra medlemmar ser som viktigt för Sverige och forskningsinstitutet RISE att satsa på inom området för

Halvöppen laptop

Invigning av RISE Cyber Range

Under den digitala invigningen deltog bland andra näringsminister Ibrahim Baylan, Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson och RISE vd Pia Sandvik. –

FoI 2021

Forsknings- och innovationsagenda 2021

I årets agenda lyfter vi flera forskningsområden inom informations och -kommunikationsteknik som är viktiga för föreningens medlemmar. Målet är att RISE

Ett år som blev annorlunda

I början av året kickade två av de projekt vi finansierat på RISE igång, dels System av System under ledning