RISE kraftsamlar kring tillämpad AI

Sverige satsar mycket på utbildning och grundforskning inom AI. Nu storsatsar RISE på tillämpad AI-forskning som ska omsätta ny kunskap i nya värdefulla produkter och tjänster. Att använda AI effektivt är snabbt på väg att bli en överlevnadsfråga för svenska företag. Även myndigheter har starka krav på sig att effektivisera och erbjuda smartare tjänster till allmänheten.

RISE AI är en ny satsning som samlar AI-forskare, företag och myndigheter för att Sverige skall bli bäst i världen på att använda AI. Sverige är litet på den internationella arenan och samarbete krävs för att nå den nödvändiga kritiska massan för avancerade tekniska projekt. Med forskningscentrum och samverkansmiljöer över hela landet blir RISE AI Sveriges ledande AI-forskningspartner. RISE AI samlar vid starten över 60 forskare i 75 projekt och målet är att detta skall fördubblas inom fem år.

– RISE AI kommer att driva på utvecklingen av nästa generations AI-tillämpningar för industri och offentlig verksamhet. Tillsammans ska vi höja nivån på forskningen kring tillämpad AI i Sverige och göra AI-lösningar tillgängliga för fler, säger Pia Sandvik, VD för RISE.

– Två områden där nya teknologier skapar stora nya möjligheter är datorseende och textförståelse, säger Daniel Gillblad, chef för RISE AI. Möjliga AI-tillämpningar baserade på bilder och video hittar vi överallt, i fordon, inom medicinsk diagnos, hos modeföretag och i processindustrin. Bättre textförståelse gör att vi kan svara automatiskt på epost, analysera medicinska journaler, skriva smartare chatbottar, matcha jobbannonser, klassificera felrapporter, och mycket mer.

RISE AI kommer att fungera som en mötesplats där stora och små företag, akademi och samhälle kan samverka kring utvecklingen av tillämpad AI. Forskningssatsningen WASP AI blir en viktig akademisk partner. ABB, Arbetsförmedlingen, Assa Abloy, Boliden, Combient, Ericsson, Gavagai, Great people, Husqvarna, Mavenoid, Mobilaris, Peltarion, Recorded Future, Saab, Sana Labs, Scania, SSAB, Yanzi, och Vattenfall Vattenkraft AB med flera stöder satsningen.

– Om vi jobbar tillsammans så har Sverige goda förutsättningar att dra nytta av AI både för att stärka företagens konkurrenskraft och skapa nya jobb samt förbättra allt från cancervården till stödet för barn med dyslexi, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

– Teknikföretagen ser väldigt positivt på en AI-satsning på RISE. RISE har en viktig roll i att göra AI lättare tillämpbar för många företag i Sverige, både för stora och små, säger Klas Wåhlberg, VD Teknikföretagen.

Satsningen finansieras bland annat av ICT Sweden:

– ICT Sweden stöttar RISE i att bygga upp en stark AI forskning. Det är viktigt för Sverige att RISE har ett starkt forskningscentrum inom området. Därför bidrar ICT Sweden med forskningsmedel under 3 år för att stärka denna satsning, säger Jonas Wallberg, ordförande ICT Sweden.


Nyheter


FoI 2021

Forsknings- och innovationsagenda 2021

I årets agenda lyfter vi flera forskningsområden inom informations och -kommunikationsteknik som är viktiga för föreningens medlemmar. Målet är att RISE

Ett år som blev annorlunda

I början av året kickade två av de projekt vi finansierat på RISE igång, dels System av System under ledning

ICT Sweden forsknings- och innovationsagenda 2020

Forskning & innovationsagenda 2020

Forsknings- och innovationsagendan för 2020 tar sitt fokus i några av de områden som medlemmar i ICT Sweden lyft fram

Tack för 2019

I början av året släppte vi den andra forsknings- och innovationsagendan från ICT Sweden som bland annat lyfte fyra områden