Trevlig sommar!

Det är nu dags för kansliet att stänga för sommarsemester, men innan dess vill vi kort sammanfatta lite av det som hänt under våren.

Tillsammans med RISE har vi under våren arbetat med att få till ett RISE AI labb som är inriktad på tillämpad och industrinära AI-forskning och som ska omsätta ny kunskap i nya värdefulla produkter och tjänster. Nyligen släpptes nyheten om att detta labb har blivit verklighet och att vi går in med finansiering i tre år om totalt sex miljoner kronor. Dessa pengar är en del av de fonderade medel vi har på RISE för att kunna finansiera projekt som vi tycker är viktiga för svenska företag.

Vi har även haft två föreningsmöten, ett ordinarie (med medlemsmöte) där vi bland annat valde in ett par nya styrelseledamöter och ett extra där vi beslutade om föreningens nya inflytandeavtal med RISE. En förändring av inflytandeavtalet blev aktuell i och med den gemensamma viljan att avveckla dotterbolagen (RISE SICS, RISE Acreo, RISE Interactive och RISE Viktoria med sina respektive dotterbolag) och flytta verksamheten till RISE. Tillsammans med RISE har vi därför tagit fram ett nytt inflytandeavtal som säkerställer att föreningen fortsatt får inflytande på verksamheten.

Under våren har vi även genomfört ett besök på RISE SICS East (i samband med vårmötet) där vi fått höra mer om deras verksamhet inom bland annat autonoma drönare och om den testbädd för drönare som de driver i Västervik. Dessutom har vi genomfört en workshop där medlemmar i ICT Sweden bjöds in till att diskutera vad som är viktigt inom ICT området. Syftet med detta var att ge oss input till vad vi satsar våra forskningsmedel på samt input till vår forsknings- och innovationsagenda.

Till hösten arbetar vi vidare med att stötta RISE AI, planerar för nya projekt och dessutom en konferens som vi kommer återkomma med mer information om senare. Till dess vill vi önska dig en riktigt skön sommar!

Kansliet är bemannat igen från och med den 9 augusti. Fram till dess läser vi inkommande mail sporadiskt.


Nyheter


Forsknings- och innovationsagenda 2022

För att lyfta vad våra medlemmar ser som viktigt för Sverige och forskningsinstitutet RISE att satsa på inom området för

Halvöppen laptop

Invigning av RISE Cyber Range

Under den digitala invigningen deltog bland andra näringsminister Ibrahim Baylan, Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson och RISE vd Pia Sandvik. –

FoI 2021

Forsknings- och innovationsagenda 2021

I årets agenda lyfter vi flera forskningsområden inom informations och -kommunikationsteknik som är viktiga för föreningens medlemmar. Målet är att RISE

Ett år som blev annorlunda

I början av året kickade två av de projekt vi finansierat på RISE igång, dels System av System under ledning