Podd om RISE AI

Daniel Gillblad som är ansvarig för RISE AI, som delvis finansieras av ICT Sweden, har nyligen deltagit i Dagens Medias AI-podd.

I ett cirka 25 minuter långt avsnitt berättar Daniel Gillblad om RISE AI som presenterades i juni. RISE AI är en kraftsamling kring tillämpad AI på RISE som ICT Sweden har varit med att finansiera med 6 miljoner kronor från de fonderade medel vi har på RISE, för satsningar inom RISE.

I avsnittet pratar Daniel både om projektet och om vad som händer inom AI och vad man behöver arbeta mer med framöver för att komma vidare.

Läs mer och lyssna på podden på Dagensmedia.se.


Nyheter


ICT Sweden forsknings- och innovationsagenda 2020

Forskning & innovationsagenda 2020

Forsknings- och innovationsagendan för 2020 tar sitt fokus i några av de områden som medlemmar i ICT Sweden lyft fram

Tack för 2019

I början av året släppte vi den andra forsknings- och innovationsagendan från ICT Sweden som bland annat lyfte fyra områden

Inspel till Forsknings- och Innovationspropositionen 2020

I inspelet betonar föreningen vikten av ett starkt RISE med nära forskningssamverkan med industrin inom informations- och kommunikationsteknik (IKT). Det

ICT Sweden finansierar RISE Cyber Range

”Digitaliseringen för med sig mycket gott men vi måste också vara medvetna om risker. Satsningen på cyber range kommer ge