En eftermiddag om AI och Cybersäkerhet

Förra veckan arrangerade vi årets höstmöte med en efterföljande konferens om AI och cybersäkerhet som tog fokus på vad vi kan göra nu och vad RISE gör.

Dagen inleddes med ett höstmöte där föreningens medlemmar fastställde budget, verksamhetsplan och en forsknings- och innovationsagenda för 2019 (kommer snart). Eftermiddagens konferens delades upp i några huvudområden; AI, cybersäkerhet och om vikten av RISE.

Under delen om AI berättade Sandor Albrecht, VP Head of RISE SICS om vad RISE gör inom AI och lyfte bland annat den satsning på RISE AI som ICT Sweden är en av finansiärerna till. Inom RISE pågår många spännande projekt och initiativ kopplat till AI.

Efter Sandor fick vi höra två exempel från företag som arbetar med AI. Först ut var Jim Dowling från Logical Clocks som berättade om deras plattform för AI och därefter berättade Shahan Lilja om hur Mavenoid hjälper företag att få in AI i kundtjänst som kan hjälpa till med bland annat teknisk support.

Efter tid för nätverkande fortsatte eftermiddagen med tema cybersäkerhet där Shahid Raza, Director Security Lab, Expert Researcher, RISE berättade om alla de spännande initiativ och projekt som pågår inom RISE på området cybersäkerhet. Bland annat håller man på med en förstudie, finansierad av Vinnova, kring att bygga upp en Swedish National Cybersecurity Node.

När Gunilla Runberg, Manager Combat System & Lead System Integration Office, på Saab Surveillance sen tog över fick vi cybersäkerhet i en omvärldskontext. Gunilla pratade i sin presentation om de många utmaningar som finns i vår omvärld och som ställer krav på vårt säkerhetstänk.

Därefter gick vi in i dagens sista del som kan sammanfattas med vikten av RISE för svensk industri. Här började Charlotte Karlsson, Senior Vice President RISE ICT att berätta om hur RISE arbetar tillsammans med svenska företag för att skapa nya innovationer. Charlotte berättade bland annat om hur RISE många testbäddar runt om i Sverige kan hjälpa svenska företag. Till detta berättade hon om några av alla spännande projekt som RISE bedriver tillsammans med företag och myndigheter runt om i Sverige.

Som sista talare satte Klas Wåhlberg, vd på Teknikföretagen, Sverige i ett internationellt perspektiv och visade på de utmaningar och möjligheter som finns. Utifrån dessa berättade han hur Teknikföretagen arbetar för att stärka Sverige i dessa och om hur man arbetar tillsammans med RISE.

Efter diskussioner mellan talare och publik fortsatte eftermiddagen med ett mingel för fortsatta diskussioner och nätverkande.

Tack till alla er som deltog och till talarna för intressanta presentationer.


Nyheter


Forsknings- och innovationsagenda 2022

För att lyfta vad våra medlemmar ser som viktigt för Sverige och forskningsinstitutet RISE att satsa på inom området för

Halvöppen laptop

Invigning av RISE Cyber Range

Under den digitala invigningen deltog bland andra näringsminister Ibrahim Baylan, Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson och RISE vd Pia Sandvik. –

FoI 2021

Forsknings- och innovationsagenda 2021

I årets agenda lyfter vi flera forskningsområden inom informations och -kommunikationsteknik som är viktiga för föreningens medlemmar. Målet är att RISE

Ett år som blev annorlunda

I början av året kickade två av de projekt vi finansierat på RISE igång, dels System av System under ledning