Turné – Starta er AI-resa

Förra veckan genomförde ICT Sweden tillsammans med RISE och Teknikföretagen en uppskattad turné som syftade till att hjälpa i huvudsak SME-företag att starta sin AI resa.

Turnén som bestod av stopp på de fyra orterna Stockholm, Malmö, Göteborg och Luleå är en av de saker som kommit ur ICT Swedens finansiering av RISE AI. Tillsammans med Teknikföretagen och RISE ville vi lyfta fram hur RISE kan hjälpa svenska företag att komma igång med sin resa att implementera AI.

På varje stopp hade vi lokala experter från RISE som gav handfasta råd i hur man kommer igång, vad man behöver tänka på och hur man kan ta nästa steg för att redan dagen efter starta sin resa. Efter varje stopp bjöds det på mingel med möjlighet att träffa experter från RISE för att ställa frågor och diskutera, något som många av deltagarna utnyttjade.

Till turnén hade vi även ett antal regionala och nationella partners som har hjälpt oss att nå ut, få tag på lokaler och talare.


Nyheter


ICT Sweden forsknings- och innovationsagenda 2020

Forskning & innovationsagenda 2020

Forsknings- och innovationsagendan för 2020 tar sitt fokus i några av de områden som medlemmar i ICT Sweden lyft fram

Tack för 2019

I början av året släppte vi den andra forsknings- och innovationsagendan från ICT Sweden som bland annat lyfte fyra områden

Inspel till Forsknings- och Innovationspropositionen 2020

I inspelet betonar föreningen vikten av ett starkt RISE med nära forskningssamverkan med industrin inom informations- och kommunikationsteknik (IKT). Det

ICT Sweden finansierar RISE Cyber Range

”Digitaliseringen för med sig mycket gott men vi måste också vara medvetna om risker. Satsningen på cyber range kommer ge