Turné – Starta er AI-resa

Förra veckan genomförde ICT Sweden tillsammans med RISE och Teknikföretagen en uppskattad turné som syftade till att hjälpa i huvudsak SME-företag att starta sin AI resa.

Turnén som bestod av stopp på de fyra orterna Stockholm, Malmö, Göteborg och Luleå är en av de saker som kommit ur ICT Swedens finansiering av RISE AI. Tillsammans med Teknikföretagen och RISE ville vi lyfta fram hur RISE kan hjälpa svenska företag att komma igång med sin resa att implementera AI.

På varje stopp hade vi lokala experter från RISE som gav handfasta råd i hur man kommer igång, vad man behöver tänka på och hur man kan ta nästa steg för att redan dagen efter starta sin resa. Efter varje stopp bjöds det på mingel med möjlighet att träffa experter från RISE för att ställa frågor och diskutera, något som många av deltagarna utnyttjade.

Till turnén hade vi även ett antal regionala och nationella partners som har hjälpt oss att nå ut, få tag på lokaler och talare.


Nyheter


ICT Sweden finansierar RISE Cyber Range

“Digitaliseringen för med sig mycket gott men vi måste också vara medvetna om risker. Satsningen på cyber range kommer ge

Besök på RISE ICE

På förmiddagen hölls vårmötet där vi bland annat valde ny ordförande, Anders Caspár (tidigare vice ordförande), och ny vice ordförande

Turné – Starta er AI-resa

Turnén som bestod av stopp på de fyra orterna Stockholm, Malmö, Göteborg och Luleå är en av de saker som

Forsknings och innovationsagenda 2019

Agendan har tagits fram genom workshop med medlemmar i föreningen som fått lyfta och diskutera vilka områden de ser som