Turné – Starta er AI-resa

Förra veckan genomförde ICT Sweden tillsammans med RISE och Teknikföretagen en uppskattad turné som syftade till att hjälpa i huvudsak SME-företag att starta sin AI resa.

Turnén som bestod av stopp på de fyra orterna Stockholm, Malmö, Göteborg och Luleå är en av de saker som kommit ur ICT Swedens finansiering av RISE AI. Tillsammans med Teknikföretagen och RISE ville vi lyfta fram hur RISE kan hjälpa svenska företag att komma igång med sin resa att implementera AI.

På varje stopp hade vi lokala experter från RISE som gav handfasta råd i hur man kommer igång, vad man behöver tänka på och hur man kan ta nästa steg för att redan dagen efter starta sin resa. Efter varje stopp bjöds det på mingel med möjlighet att träffa experter från RISE för att ställa frågor och diskutera, något som många av deltagarna utnyttjade.

Till turnén hade vi även ett antal regionala och nationella partners som har hjälpt oss att nå ut, få tag på lokaler och talare.


Nyheter


FoI 2021

Forsknings- och innovationsagenda 2021

I årets agenda lyfter vi flera forskningsområden inom informations och -kommunikationsteknik som är viktiga för föreningens medlemmar. Målet är att RISE

Ett år som blev annorlunda

I början av året kickade två av de projekt vi finansierat på RISE igång, dels System av System under ledning

ICT Sweden forsknings- och innovationsagenda 2020

Forskning & innovationsagenda 2020

Forsknings- och innovationsagendan för 2020 tar sitt fokus i några av de områden som medlemmar i ICT Sweden lyft fram

Tack för 2019

I början av året släppte vi den andra forsknings- och innovationsagendan från ICT Sweden som bland annat lyfte fyra områden