Besök på RISE ICE

Förra veckan hölls ICT Swedens vårmöte 2019, som bestod av ett årsmöte och ett medlemsmöte, i Luleå. Efter mötena fick vi bland annat möjlighet att titta på Facebooks serverhallar och besöka RISE forskningsserverhall RISE ICE .

På förmiddagen hölls vårmötet där vi bland annat valde ny ordförande, Anders Caspár (tidigare vice ordförande), och ny vice ordförande Peter Johansson.

Eftermiddagen inleddes med en tur till Facebooks serverhall där vi fick höra om vad som är på gång där och om anläggningen. Efter utflykten till Facebooks serverhallar fortsatte dagen med presentationer av aktuella och intressanta projekt som pågår på RISE ICE. Programmet bestod av:

  • Short Intro about RISE ICE, Tor Björn Minde
  • Energy and cost efficient modular datacenters, Jon Summers
  • Liquid cooling and heat re-use applications, Jon Summers
  • Datacenter metrics collection and analysis platform, Jonas Gustafsson
  • Autonomous datacenters for long-term zero-touch operations, Jonas Gustafsson
  • Edge datacenter and micro grid interaction, Mattias Vesterlund

Efter presentationerna och fika följde en rundtur inne i RISE forskningsserverhall RISE ICE, där vi fick se en del av de aktuella projekten och höra mer om vad de gör.

Vi vill rikta ett stort tack till er som deltog och till RISE för inbjudan och besöket.


Nyheter


ICT Sweden finansierar RISE Cyber Range

“Digitaliseringen för med sig mycket gott men vi måste också vara medvetna om risker. Satsningen på cyber range kommer ge

Besök på RISE ICE

På förmiddagen hölls vårmötet där vi bland annat valde ny ordförande, Anders Caspár (tidigare vice ordförande), och ny vice ordförande

Turné – Starta er AI-resa

Turnén som bestod av stopp på de fyra orterna Stockholm, Malmö, Göteborg och Luleå är en av de saker som

Forsknings och innovationsagenda 2019

Agendan har tagits fram genom workshop med medlemmar i föreningen som fått lyfta och diskutera vilka områden de ser som