Inspel till Forsknings- och Innovationspropositionen 2020

ICT Sweden har skickat in ett inspel till forsknings-, innovations- och högre utbildningspropositionen 2020.

I inspelet betonar föreningen vikten av ett starkt RISE med nära forskningssamverkan med industrin inom informations- och kommunikationsteknik (IKT). Det behövs kraftfulla satsningar för att fortsätta bygga ett starkt RISE.

I inspelet tas sammanfattningsvis upp att det i den kommande perioden är viktigt att RISE:

  • Ges möjlighet att bygga spetskompetens inom aktuella så väl som kommande områden.
  • Med sin spetskompetens fortsatt lägger fokus på att stötta och stärka svensk industri.
  • Tydliggör sin roll i innovationssystemet för fler.
  • Är internationellt framgångsrika. RISE ska vara internationellt erkända och ses som en viktig samarbetspartner i det globala innovationssystemet.

För att stötta och uppnå detta föreslår vi sammanfattningsvis följande i inspelet:

  • Ökad basfinansiering till RISE
  • Satsningar på RISE test- och demoanläggningar (”Testbäddar”)
  • Att RISE fortsätter med tät forskningssamverkan med svenska företag

Inspelet i sin helhet finns tillgängligt för nedladdning här.


Nyheter


ICT Sweden forsknings- och innovationsagenda 2020

Forskning & innovationsagenda 2020

Forsknings- och innovationsagendan för 2020 tar sitt fokus i några av de områden som medlemmar i ICT Sweden lyft fram

Tack för 2019

I början av året släppte vi den andra forsknings- och innovationsagendan från ICT Sweden som bland annat lyfte fyra områden

Inspel till Forsknings- och Innovationspropositionen 2020

I inspelet betonar föreningen vikten av ett starkt RISE med nära forskningssamverkan med industrin inom informations- och kommunikationsteknik (IKT). Det

ICT Sweden finansierar RISE Cyber Range

”Digitaliseringen för med sig mycket gott men vi måste också vara medvetna om risker. Satsningen på cyber range kommer ge