Inspel till Forsknings- och Innovationspropositionen 2020

ICT Sweden har skickat in ett inspel till forsknings-, innovations- och högre utbildningspropositionen 2020.

I inspelet betonar föreningen vikten av ett starkt RISE med nära forskningssamverkan med industrin inom informations- och kommunikationsteknik (IKT). Det behövs kraftfulla satsningar för att fortsätta bygga ett starkt RISE.

I inspelet tas sammanfattningsvis upp att det i den kommande perioden är viktigt att RISE:

  • Ges möjlighet att bygga spetskompetens inom aktuella så väl som kommande områden.
  • Med sin spetskompetens fortsatt lägger fokus på att stötta och stärka svensk industri.
  • Tydliggör sin roll i innovationssystemet för fler.
  • Är internationellt framgångsrika. RISE ska vara internationellt erkända och ses som en viktig samarbetspartner i det globala innovationssystemet.

För att stötta och uppnå detta föreslår vi sammanfattningsvis följande i inspelet:

  • Ökad basfinansiering till RISE
  • Satsningar på RISE test- och demoanläggningar (”Testbäddar”)
  • Att RISE fortsätter med tät forskningssamverkan med svenska företag

Inspelet i sin helhet finns tillgängligt för nedladdning här.


Nyheter


Forsknings- och innovationsagenda 2022

För att lyfta vad våra medlemmar ser som viktigt för Sverige och forskningsinstitutet RISE att satsa på inom området för

Halvöppen laptop

Invigning av RISE Cyber Range

Under den digitala invigningen deltog bland andra näringsminister Ibrahim Baylan, Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson och RISE vd Pia Sandvik. –

FoI 2021

Forsknings- och innovationsagenda 2021

I årets agenda lyfter vi flera forskningsområden inom informations och -kommunikationsteknik som är viktiga för föreningens medlemmar. Målet är att RISE

Ett år som blev annorlunda

I början av året kickade två av de projekt vi finansierat på RISE igång, dels System av System under ledning