Tack för 2019

För ICT Sweden blev 2019 ett år fyllt av projekt, besök och på olika sätt samverkan med RISE.

I början av året släppte vi den andra forsknings- och innovationsagendan från ICT Sweden som bland annat lyfte fyra områden som särskilt viktiga; AI, System av System, cybersäkerhet och blockkedjor. Under året har även arbete med att uppdatera agendan för 2020 pågått och i början av nästa år släpper vi nästa upplaga.

Under året har vi fortsatt med finansieringen och stöttningen av RISE AI. Projektet har bland annat som syfte att samla och bygga kompetens inom AI på RISE samt sprida kunskap till och arbeta med tillämpningar som stöttar svenska företag. Tillsammans med projektet och Teknikföretagen var vi i våras ute på en turné som syftade till att hjälpa i huvudsak SME-företag att starta sin AI-resa.

Vi har tillsammans med RISE arbetat med att identifiera ytterligare områden som kan vara relevanta för oss att stötta med våra fonderade medel från försäljningen av Swedish ICT till RISE. Under hösten presenterades att vi tillsammans med RISE och Vinnova finansierar att RISE etablerar en cyber range. I cyber rangen kommer man kunna bygga upp en virtuell miljö som är helt kontrollerad, och erbjuda verktyg för att skapa stabila och säkra IT-system samt testa rutiner och processer. Förutom detta har finansiering av ytterligare ett projekt beslutats som presenteras inom kort.

Under året har vi även genomfört besök på några av RISE olika testbäddar och kontor. Till exempel besökte vi på vårmötet RISE forskningsserverhall RISE ICE och på höstmötet testbädden DigiCore. Nästa år planeras ännu fler besök, dit alla medlemmar bjuds in att delta.

Under hösten skickade vi även in ett inspel till forsknings-, innovations- och högre utbildningspropositionen 2020. I detta inspel betonar vi vikten av ett starkt RISE med nära forskningssamverkan med industrin inom IKT och att det behövs kraftfulla satsningar för att fortsätta bygga ett starkt RISE

Nu ser vi fram emot ett händelserikt 2020. Men först vill vi önska er alla en riktig god jul och ett gott nytt år!


Nyheter


Forsknings- och innovationsagenda 2022

För att lyfta vad våra medlemmar ser som viktigt för Sverige och forskningsinstitutet RISE att satsa på inom området för

Halvöppen laptop

Invigning av RISE Cyber Range

Under den digitala invigningen deltog bland andra näringsminister Ibrahim Baylan, Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson och RISE vd Pia Sandvik. –

FoI 2021

Forsknings- och innovationsagenda 2021

I årets agenda lyfter vi flera forskningsområden inom informations och -kommunikationsteknik som är viktiga för föreningens medlemmar. Målet är att RISE

Ett år som blev annorlunda

I början av året kickade två av de projekt vi finansierat på RISE igång, dels System av System under ledning