Forskning & innovationsagenda 2020

Idag presenterar vi årets uppdatering av ICT Swedens forsknings- och innovationsagenda om viktiga områden inom informations- och kommunikationsteknik (IKT).

Forsknings- och innovationsagendan för 2020 tar sitt fokus i några av de områden som medlemmar i ICT Sweden lyft fram är av extra stor vikt för svensk IKT-sektor. Under respektive området beskriver vi utmaningar och möjligheter för att stärka Sverige, med utgångspunkt i vad RISE kan göra tillsammans med svenska företag.

Vi vet att RISE har en viktigt roll i att stötta svensk innovation inom området IKT, ett område som i sig lägger grunden för digitaliseringen. Lyckas vi inte här så kan vi inte lyckas med svensk digitalisering. Det är alltså en förutsättning för Sveriges fortsatta välfärd och svenska företags konkurrenskraft att satsningar görs på områden inom IKT.

Agendan innehåller områden som vi särskilt vill lyfta i närtid, för att stärka Sverige och bevara svenska företags konkurrenskraft i framtiden.

I årets agenda inleder vi med tre områden som påverkar IKT:

 • Hållbarhet ur olika perspektiv
 • Policy – lagar och regler
 • Digital transformation

Därefter fortsätter agendan med sju viktiga områden inom IKT:

 • Artificiell intelligens
 • System av system
 • Cybersäkerhet
 • Sensorer
 • Kommunikationssystem
 • Interaktionsdesign
 • Kvantteknologi

Och till sist avslutas agendan med fyra områden som kan komma att bli intressanta i framtiden:

 • Internet of Thoughts
 • Swarm Intelligence
 • New computing paradigms and architecture
 • Artificial General Intelligence (AGI)

Forsknings- och innovationsagendan för 2020 finns att ladda ner här.


Nyheter


ICT Sweden forsknings- och innovationsagenda 2020

Forskning & innovationsagenda 2020

Forsknings- och innovationsagendan för 2020 tar sitt fokus i några av de områden som medlemmar i ICT Sweden lyft fram

Tack för 2019

I början av året släppte vi den andra forsknings- och innovationsagendan från ICT Sweden som bland annat lyfte fyra områden

Inspel till Forsknings- och Innovationspropositionen 2020

I inspelet betonar föreningen vikten av ett starkt RISE med nära forskningssamverkan med industrin inom informations- och kommunikationsteknik (IKT). Det

ICT Sweden finansierar RISE Cyber Range

”Digitaliseringen för med sig mycket gott men vi måste också vara medvetna om risker. Satsningen på cyber range kommer ge