FoI 2021

Forsknings- och innovationsagenda 2021

Varje år tar ICT Sweden fram en uppdaterad forsknings- och innovationsagenda för att lyfta vad våra medlemmar ser som viktigt för Sverige och forskningsinstitutet RISE att satsa på inom området för informations- och kommunikationsteknik (Förkortat ICT eller IKT). RISE är en viktig part när det gäller forskning och innovation och medverkar till att stärka konkurrenskraften i Sverige inom området.

I årets agenda lyfter vi flera forskningsområden inom informations och -kommunikationsteknik som är viktiga för föreningens medlemmar. Målet är att RISE genomför projekt relevanta för våra medlemmar, säkra RISE ställning och kompetensutvecklingen inom ICT-området.

Utpekade forskningsområden i årets agenda är:

  • Sensorer och sensorsystem
  • Artificiell intelligens
  • Kognitiv transformation och automatiserat beslutsfattande
  • Cybersäkerhet
  • System av system
  • Kommunikationssystem

Agendan avslutas med framtida områden som kan bli intressanta:

  • Massiv ökning av exekveringskapacitet
  • Internet of Thoughts
  • Uppkopplade intelligenta maskiner
  • Digital och programmerbar fysisk värld/Digitalized & programmable physical world

Agendan innehåller även ett avsnitt om förutsättningar som påverkar ICT-området. Här nämns bland annat daterade lagar och kompetensförsörjning.

Här kan du ladda ned forsknings- och innovationsagenda 2021


Nyheter


Halvöppen laptop

Invigning av RISE Cyber Range

Under den digitala invigningen deltog bland andra näringsminister Ibrahim Baylan, Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson och RISE vd Pia Sandvik. –

FoI 2021

Forsknings- och innovationsagenda 2021

I årets agenda lyfter vi flera forskningsområden inom informations och -kommunikationsteknik som är viktiga för föreningens medlemmar. Målet är att RISE

Ett år som blev annorlunda

I början av året kickade två av de projekt vi finansierat på RISE igång, dels System av System under ledning

ICT Sweden forsknings- och innovationsagenda 2020

Forskning & innovationsagenda 2020

Forsknings- och innovationsagendan för 2020 tar sitt fokus i några av de områden som medlemmar i ICT Sweden lyft fram