FoI 2021

Forsknings- och innovationsagenda 2021

Varje år tar ICT Sweden fram en uppdaterad forsknings- och innovationsagenda för att lyfta vad våra medlemmar ser som viktigt för Sverige och forskningsinstitutet RISE att satsa på inom området för informations- och kommunikationsteknik (Förkortat ICT eller IKT). RISE är en viktig part när det gäller forskning och innovation och medverkar till att stärka konkurrenskraften i Sverige inom området.

I årets agenda lyfter vi flera forskningsområden inom informations och -kommunikationsteknik som är viktiga för föreningens medlemmar. Målet är att RISE genomför projekt relevanta för våra medlemmar, säkra RISE ställning och kompetensutvecklingen inom ICT-området.

Utpekade forskningsområden i årets agenda är:

  • Sensorer och sensorsystem
  • Artificiell intelligens
  • Kognitiv transformation och automatiserat beslutsfattande
  • Cybersäkerhet
  • System av system
  • Kommunikationssystem

Agendan avslutas med framtida områden som kan bli intressanta:

  • Massiv ökning av exekveringskapacitet
  • Internet of Thoughts
  • Uppkopplade intelligenta maskiner
  • Digital och programmerbar fysisk värld/Digitalized & programmable physical world

Agendan innehåller även ett avsnitt om förutsättningar som påverkar ICT-området. Här nämns bland annat daterade lagar och kompetensförsörjning.

Här kan du ladda ned forsknings- och innovationsagenda 2021


Nyheter


Forsknings- och innovationsagenda 2022

För att lyfta vad våra medlemmar ser som viktigt för Sverige och forskningsinstitutet RISE att satsa på inom området för

Halvöppen laptop

Invigning av RISE Cyber Range

Under den digitala invigningen deltog bland andra näringsminister Ibrahim Baylan, Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson och RISE vd Pia Sandvik. –

FoI 2021

Forsknings- och innovationsagenda 2021

I årets agenda lyfter vi flera forskningsområden inom informations och -kommunikationsteknik som är viktiga för föreningens medlemmar. Målet är att RISE

Ett år som blev annorlunda

I början av året kickade två av de projekt vi finansierat på RISE igång, dels System av System under ledning