Forsknings- och innovationsagenda 2022

För att lyfta vad våra medlemmar ser som viktigt för Sverige och forskningsinstitutet RISE att satsa på inom området för informations- och kommunikationsteknik, tar ICT Sweden varje år fram en forsknings- och innovationsagenda.

För att lyfta vad våra medlemmar ser som viktigt för Sverige och forskningsinstitutet RISE att satsa på inom området för informations- och kommunikationsteknik, tar ICT Sweden varje år fram en forsknings- och innovationsagenda.

Forsknings- och innovationsagendan för 2022 fokuserar på de områden som medlemmar i ICT Sweden ser som extra viktiga för svensk ICT-industri.

RISE är en viktig part inom Sveriges forskningsinfrastruktur när det gäller forskning och innovation som stärker svenska företags konkurrenskraft inom ICT-området. Vi ser att forskning och innovationer utvecklade av RISE i samverkan med industrin bemöter samhällsutmaningar inom ICT både i Sverige och globalt.

ICT Swedens syfte med agendan är att påverka RISE att arbeta inom de utpekade ICT-områden som är relevanta för ICT Swedens medlemmar och som därigenom ger RISE förutsättningar att stärka sin roll som en internationellt framgångsrik forskningspart inom dessa områden.

De forskningsområden som är utpekade i årets agenda är:

  • Sensorer och sensorsystem
  • Artificiell intelligens
  • Kognitiv transformation och automatiserat beslutsfattande
  • Cybersäkerhet
  • System av system
  • Kommunikationssystem
  • Digital fysisk värld
  • Massiv ökning av distributiv exekveringskapacitet.

Genom att fokusera på applikationer och tillämplighet kommer RISE forskning inom ICT-området till nytta i ett brett perspektiv, över industrigränser. Detta är viktigt om tekniken skall kunna nyttjas som den möjliggörare den faktiskt är. Genom att se till att forskningsresultat snabbt kan tillämpas i kommersiella lösningar eller inom utbildning, kan Sverige stärka sin position inom området ytterligare.

Här kan du ladda ned forsknings- och innovationsagenda 2022


Nyheter


Forsknings- och innovationsagenda 2022

För att lyfta vad våra medlemmar ser som viktigt för Sverige och forskningsinstitutet RISE att satsa på inom området för

Halvöppen laptop

Invigning av RISE Cyber Range

Under den digitala invigningen deltog bland andra näringsminister Ibrahim Baylan, Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson och RISE vd Pia Sandvik. –

FoI 2021

Forsknings- och innovationsagenda 2021

I årets agenda lyfter vi flera forskningsområden inom informations och -kommunikationsteknik som är viktiga för föreningens medlemmar. Målet är att RISE

Ett år som blev annorlunda

I början av året kickade två av de projekt vi finansierat på RISE igång, dels System av System under ledning