Kategoriserade inlägg: Föreningsnyheter

Forsknings- och innovationsagenda 2021

FoI 2021

I årets agenda lyfter vi flera forskningsområden inom informations och -kommunikationsteknik som är viktiga för föreningens medlemmar. Målet är att RISE

Ett år som blev annorlunda

I början av året kickade två av de projekt vi finansierat på RISE igång, dels System av System under ledning

Tack för 2019

I början av året släppte vi den andra forsknings- och innovationsagendan från ICT Sweden som bland annat lyfte fyra områden

RISE kraftsamlar kring tillämpad AI

RISE AI är en ny satsning som samlar AI-forskare, företag och myndigheter för att Sverige skall bli bäst i världen

God jul och gott nytt år!

Året, som varit det första hela året i föreningens nya form, har till en början inneburit fortsatt arbete med att