Kategoriserade inlägg: Forsknings- & innovationsagenda

Forsknings- och innovationsagenda 2022

För att lyfta vad våra medlemmar ser som viktigt för Sverige och forskningsinstitutet RISE att satsa på inom området för

Forsknings- och innovationsagenda 2021

FoI 2021

I årets agenda lyfter vi flera forskningsområden inom informations och -kommunikationsteknik som är viktiga för föreningens medlemmar. Målet är att RISE

Forskning & innovationsagenda 2020

ICT Sweden forsknings- och innovationsagenda 2020

Forsknings- och innovationsagendan för 2020 tar sitt fokus i några av de områden som medlemmar i ICT Sweden lyft fram

Forsknings och innovationsagenda 2019

Agendan har tagits fram genom workshop med medlemmar i föreningen som fått lyfta och diskutera vilka områden de ser som

Forsknings- och innovationsagenda 2018-2020

Informations- och kommunikationsteknik (IKT eller ICT) området har drivit utvecklingen av digitaliseringen. Först genom utveckling inom sitt eget område. Till