Kategoriserade inlägg: RISE Cyber Range

Invigning av RISE Cyber Range

Halvöppen laptop

Under den digitala invigningen deltog bland andra näringsminister Ibrahim Baylan, Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson och RISE vd Pia Sandvik. –

ICT Sweden finansierar RISE Cyber Range

”Digitaliseringen för med sig mycket gott men vi måste också vara medvetna om risker. Satsningen på cyber range kommer ge