Ökade samarbetsmöjligheter inom IKT mellan Sverige och Sydkorea

Välkommen på informationsmöte

Är ert företag ett högteknologiskt litet eller mellanstort företag inom informations- och kommunikationsteknik (IKT)? Arbetar du med IKT som möjliggörare? Skulle du vilja samarbeta med Sydkorea?

Sydkorea har upplevt en anmärkningsvärd tillväxt under de senaste 60 åren. Från att vara ett av de fattigaste länderna i världen i början av 50-talet är Sydkorea nu den 12: e största ekonomin i världen.

Med stora offentliga och privata investeringar, högutbildad personalstyrka och en utmärkt infrastruktur arbetar Sydkorea för att bli en global innovationsledare.

Sydkorea är redan det mest uppkopplad landet i världen och en global ledare inom informationsteknik. Landets industriella ramar är innovation och kvalitetsstyrning med öppenhet för internationella samarbeten.

Under mötet informerar Vinnova om de möjligheter som finns inom ramen för EUREKA-nätverksprojekt, klusterprojekt och Eurostarsprojekt, populära verktyg för  marknadsnära internationella utvecklingsprojekt med syftet att ta fram nya innovativa produkter och tjänster.

Program:

  • Möjligheter för finansiering av innovationsprojekt inom EUREKA-programmet
  • Varför är Sydkorea ett viktigt land för Sverige att samarbeta med?
  • Möjligheter till finansiering för att delta i EUREKA Innovation Week under maj 2018 i Finland. En stor Sydkoreansk industridelegation väntas dit.
  • Detta ger goda möjligheter för att träffa Sydkoreanska partners för samarbetsprojekt
  • Frågor och diskussion

Anmäl dig här

Praktisk information
När Onsdagen den 31 januari kl 13.00-14.30 (kaffe och registrering från 12.30)
Var Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56 i Stockholm
Hur Anmälan senast den 26 januari 2018

Välkommen!

EUREKA är ett program med syftet att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft på världsmarknaden samt skapa samarbeten mellan företag och forskare i de deltagande länderna. Vinnova är svensk samordnare för programmet. Här kan du läsa mer om EUREKA

Nätverket har idag 40 deltagande länder samt fyra associerade länder: Chile, Sydafrika, Sydkorea och Kanada.