Extra föreningsmöte

Styrelsen i ICT Sweden kallar till ett extra föreningsmöte, i samband med ICT Swedens styrelsemöte, den 24 maj 2018 kl 13:00. Deltagande på föreningsmötet kan ske per telefon/Skype eller på plats på Storgatan 5 i Stockholm.

Syftet med det extra föreningsmötet är att fatta beslut om förslaget till nytt inflytandeavtal. Dagordning har skickats ut till alla medlemskontakter den 27 april.

Bakgrund

ICT Sweden har ett inflytandeavtal med RISE som ett resultat av vår försäljning av aktierna i Swedish ICT. Sedan en tid tillbaka har en diskussion pågått om att avveckla dotterbolagen (RISE SICS, RISE Acreo, RISE Interactive och RISE Viktoria med sina respektive dotterbolag) och flytta verksamheten till RISE. Tillsammans med RISE har vi därför tagit fram förslag till ett nytt inflytandeavtal som säkerställer föreningens fortsatta inflytande över RISE.

Praktisk information:

När: Torsdag 24 maj kl 13-14 (deltagare på plats är välkomna på lunch före mötet, kl 12)
Var alt 1: Teknikföretagen, Lokal: Tetraedern, Storgatan 5, Stockholm
Var alt 2: Skype/telefon – vi återkommer med nummer och länk till anmälda.
Anmälan sker här, senast 18 maj.