System av system – webinarium

RISE och ICT Sweden bjuder in till ett digitalt seminarium om system-av-system – ett nyckelbegrepp i den digitala omställningen! Välkommen till en öppen utbildning om system-av-system och vad man bör tänka på när man koppla ihop dem med system hos andra organisationer

Allt fler produkter blir uppkopplade idag och många organisationer öppnar också upp sina system för att koppla ihop dem med system hos andra organisationer. Detta görs ofta med syfte att skapa värde genom nya tjänster, bättre koordinering av resurser, eller förbättrad effektivitet, som alla grundar sig i tillgång till mer data. Samtidigt är system-av-system många gånger förknippat med en överraskande komplexitet, och en ytlig analys leder ofta till att man missar viktiga faktorer som påverkar vilken nytta man får.

Vi kommer under webbinariet belysa vad som är viktigt att tänka på, framgångsfaktorer och fallgropar vid utveckling av system-av-system.  Det kan handla om tillämpningar i många olika branscher och specialistområden såsom uppkopplade fordon, tillverkningsautomation, logistik, försvar, anläggningsproduktion, jordbruk, samt internet-of- things. Se detaljerat program nedan.

Vi vänder oss till dig som jobbar med produkt- eller systemutveckling på företag eller organisationer med uppkopplade produkter och önskar lära sig mer om hur detta kan göras bättre. Vi ser också gärna deltagare som vill bygga nya tjänster genom andras system, eller som vill ta nästa steg i digitaliseringen.

Program

 • Välkomna
  Gabriel Modéus, generalsekreterare ICT Sweden.
 • Uppkopplade samarbetande system
  Jakob Axelsson berättar om vad begreppet system-av-system innebär, och varför det är viktigt i den digitala omställningen. Han ger också en översikt över de viktigaste frågorna man behöver beakta.
 • Exempel och erfarenheter från olika branscher
  Pontus Svenson belyser, genom exempel från olika projekt, viktiga egenskaper hos system-av-system, och tar upp framgångsfaktorer och fallgropar som man bör känna till.
 • Digitala värdekedjor och ekosystem
  Peter Eriksson fokuserar på hur värdeskapande kopplas till tekniken, och beskriver möjligheter och utmaningar i digitala värdekedjor samt strategier i det digitala ekosystemet utifrån erfarenheter i olika utvecklingsprojekt.
 • Frågor och diskussion

Om talarna

 • Jakob Axelsson är senior forskningsledare på RISE Research Institutes of Sweden, och även professor på Mälardalens högskola. Han är en av de ledande forskarna inom system-av-system, och har också lång erfarenhet av industriell systemutveckling på Volvo Cars och AB Volvo.
 • Pontus Svenson är senior forskare på RISE Research Institutes of Sweden, där han studerat system-av-system inom olika tillämpningsområden. Han har tidigare under många år utforskat liknande frågor inom försvarstillämpningar på FOI.
 • Peter Eriksson har en mycket lång erfarenhet av systemutveckling och strategi på bl a Volvo Construction Equipment, ABB, Nokia och Ericsson. Numera är han Senior Advisor på Blue Institute där han arbetar med strategiska projekt inom digital transformering.

Praktisk information

När: Torsdagen den 10 juni kl 14:30-16:00 Var: Digitalt. Anslutningsinformation skickas till anmälda deltagare dagen innan utbildningen. Registrera dig här senast den 8 juni kl. 12:00

Frågor?
Kontakta ICT Swedens kansli info@ictsweden.se.