Vad är viktigt inom ICT?

Välkommen till en workshop för medlemmar i ICT Sweden om vad som är viktigt inom ICT.

Workshopen lägger grund för:

  • Nya projekt som kan finansieras av våra på RISE fonderade medel.
  • Vår uppdatering av forsknings- och innovationsagendan för ICT området.
  • Vad vi lyfter som viktigt i olika sammanhang.

Medlemskontakter har inför workshopen fått en enkät där de kan ge input till processen om vilka områden de tycker är viktiga inom ICT området.

Praktisk information

När: Tisdag 17 april, 12-17 (startar med lunch kl 12-13)
Var: Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm
Anmälan sker här, senast 10 april