Vårmöte 2018

Varmt välkommen till årets vårmöte i ICT Sweden. Dagen är uppdelad i två huvudsakliga delar:

  • Förmiddag med vårmöte (årsmöte och medlemsmöte)
  • Eftermiddag med besök på demoanläggningen där vi får höra om vad RISE gör i Linköping, genom WASP och demoaläggningen, och om RISE AI.

OBS! Förmiddagen och eftermiddagen är båda på universitetsområdet, men på olika platser.

Förmiddag

Till förmiddagens möten bjuder vi in medlemmar i ICT Sweden för att påverka föreningen och dess inriktning uppdelat i två möten; medlems- och föreningsmöte.

  • Medlemsmötet behandlar föreningens serviceverksamhet.
  • Föreningsmötet är ett ordinarie årsmöte där bland annat styrelse väljs för kommande verksamhetsår.

Efter mötena bjuder vi alla medlemmar på lunch innan vi går vidare för eftermiddagens seminarium.

Var: Linköpings universitet, Hus: Vallfarten, Olaus Magnus Väg 29

Eftermiddagen – seminarium

Eftermiddagens seminarium handlar om vad RISE gör i Linköping, genom WASP och demoanläggningen, och om RISE AI.

Var: Linköpings Universitet, Lokal: Visionen – Karta

Program – Tuesday 20 March

10:00

Kaffe

Visa mermindre
10:30

Vårmötet startar - För medlemmar

Visa mermindre

Medlemsmöte (Serviceverksamheten)

Visa mermindre

Föreningsmöte (årsmöte - ideell förening)

Visa mermindre

Lunch

Visa mermindre
13:15

Välkomna och kort inledning om demoanläggningen och WASP

Jonas Wallberg, ordförande, ICT Sweden & Martin Rantzer, vd, RISE SICS East

Visa mermindre

WASP och WARA Public Safety

Martin Rantzer Saab & VD RISE SICS East

”Wallenberg Autonomous Systems and Software Program (WASP), är en satsning på 1,8
miljarder kronor på forskning inom området Autonoma System och ytterligare 1 miljard kronor inom Artificiell intelligens. Forskningen kommer att bidra till en omfattande kunskapsuppbyggnad och utveckling inom ett stort antal områden där fordon, robotar och komplexa programvaru-
intensiva system med intelligens, uppnår autonomi i växelverkan med människor.
En viktig del i forskningsprogrammet är att bygga en plattform för akademisk forskning och utbildning som kan växelverka med svensk ledande industri. En av dessa Arenor heter WARA Public Safety och kommer i september att genomföra en demonstration i UAV Testbädden i Västervik av sjöräddning med autonoma drönare och fartyg.
http://wasp-sweden.org/demonstrators/wara-ps-public-safety/

Visa mermindre

Vad har RISE på gång inom AI?

Daniel Gillblad, Director, Decisions, Networks and Analytics Laboratory, RISE SICS

Att AI är ett hett område hör vi alla hela tiden. Hur kan RISE hjälpa svenska företag inom AI och vad har RISE på gång inom området? Daniel Gillblad som är ansvarig för AI på RISE berättar mer.

Visa mermindre
14:35

Fika

Visa mermindre

Autonoma System inklusive Testbädd

Martin Holmberg SICS East

Under de senaste åren har det skett en kraftig utveckling inom drönarområdet, både för nöjes- och professionell verksamhet. RISE SICS East håller på att etablera Europas största testbädd för drönare, Drone Center Sweden i Västervik. Målet är att erbjuda en arena för snabb utveckling av tillämpningar av autonoma system genom att tester kan genomföras på ett säkert sätt. Området kommer att omfatta ca 40 km gånger 60 km och en upp till en höjd av 2000 meter. Området inkluderar alla de terrängtyper och infrastrukturer som är nödvändiga för försök (skog, kuperad mark, ängar, åkermark, skärgård, öppet hav samt vägar, kraftledningar och järnvägar).

http://www.dronecentersweden.se

Visa mermindre

Slaget om det smarta hemmat har börjat!

Anders Visell, VD Indentive AB

Efter ett antal år av visioner och diskussonen når nu det smarta hemmet massmarknaden. Det finns många som aspirerar på att bli marknadsledare och dom kommer från vitt skilda branscher. Bland aktörer ses stora företag som Telia, IKEA, Verisure, Apple och Philips. Alla har olika utgångspunkt och strategier för sina satsningar men gemensamt har dom en strävan att ta ett fastare grepp om konsumentens plånbok. Vid sidan av dessa finns även aktörer som vänder sig mot den professonella marknaden med nischade lösningnar. Vem eller vilka som kommer vinna slaget är en öppen fråga men oavsett hur det går ger utvecklingen många intressanta möjligheter för plattformsleverantörer som Indentive.

Visa mermindre
16:20

Avslut

Visa mermindre
16:30

Slut

Visa mermindre