Workshop: Vad är viktigt för er inom ICT?

Varmt välkommen till ett nytt datum för vår workshop i ICT Sweden.

Syfte med workshopen?
Att låta alla medlemmar ge input till forsknings- och innovationsagendan samt vad vi satsar pengar på för projekt inom RISE.

När?
Onsdag 23 maj
12:00 Lunch
13:00 Start workshop
17:00 Senast slut på workshopen

Anmälan?
Sker här, senast den 16 maj.

Var?
Teknikföretagen
Lokal: Avtalet
Storgatan 5, Stockholm