Forskning & innovationsagenda

Varje år tar ICT Sweden fram en uppdaterad forsknings- och innovationsagenda för att lyfta vad våra medlemmar ser som viktigt för Sverige och forskningsinstitutet RISE att satsa på inom området för informations- och kommunikationsteknik (Förkortat ICT eller IKT). RISE är en viktig part när det gäller forskning och innovation och medverkar till att stärka konkurrenskraften i Sverige inom område

Forsknings- och innovationsagendan för 2022 fokuserar på de områden som medlemmar i ICT Sweden ser som extra viktiga för svensk ICT-industri.

RISE är en viktig part inom Sveriges forskningsinfrastruktur när det gäller forskning och innovation som stärker svenska företags konkurrenskraft inom ICT-området. Vi ser att forskning och innovationer utvecklade av RISE i samverkan med industrin bemöter samhällsutmaningar inom ICT både i Sverige och globalt.

ICT Swedens syfte med agendan är att påverka RISE att arbeta inom de utpekade ICT-områden som är relevanta för ICT Swedens medlemmar och som därigenom ger RISE förutsättningar att stärka sin roll som en internationellt framgångsrik forskningspart inom dessa områden.

De forskningsområden som är utpekade i årets agenda är:

  • Sensorer och sensorsystem
  • Artificiell intelligens
  • Kognitiv transformation och automatiserat beslutsfattande
  • Cybersäkerhet
  • System av system
  • Kommunikationssystem
  • Digital fysisk värld
  • Massiv ökning av distributiv exekveringskapacitet.

Genom att fokusera på applikationer och tillämplighet kommer RISE forskning inom ICT-området till nytta i ett brett perspektiv, över industrigränser. Detta är viktigt om tekniken skall kunna nyttjas som den möjliggörare den faktiskt är. Genom att se till att forskningsresultat snabbt kan tillämpas i kommersiella lösningar eller inom utbildning, kan Sverige stärka sin position inom området ytterligare.

Ladda ner forsknings- och innovationsagendan för 2022 här.


Tidigare års forsknings- och innovationsagendor från ICT Sweden

Forsknings- och innovationsagendan 2021
Forsknings- och innovationsagendan 2020
Forsknings- och innovationsagendan 2019
Forsknings- och innovationsagenda 2018