Forskning & innovationsagenda

Årligen tar ICT Sweden fram en uppdaterad forsknings- och innovationsagenda för att lyfta vad våra medlemmar ser som viktigt för Sverige och forskningsinstitutet RISE att satsa på inom ICT området.

Agendan för 2020 innehåller prioriterade områden för ICT Sweden och tar sitt fokus i områden som medlemmarna i föreningen lyft fram som av extra stor vikt för svensk ICT-sektor.

I årets agenda inleder vi med tre områden som påverkar IKT:

 • Hållbarhet ur olika perspektiv
 • Policy – lagar och regler
 • Digital transformation

Därefter fortsätter agendan med sju viktiga områden inom IKT:

 • Artificiell intelligens
 • System av system
 • Cybersäkerhet
 • Sensorer
 • Kommunikationssystem
 • Interaktionsdesign
 • Kvantteknologi

Och till sist avslutas agendan med fyra områden som kan komma att bli intressanta i framtiden:

 • Internet of Thoughts
 • Swarm Intelligence
 • New computing paradigms and architecture
 • Artificial General Intelligence (AGI)

Generellt så är informations- och kommunikationsteknik (IKT eller ICT) ett område som drivit och fortsätter att driva utvecklingen av digitaliseringen. Det är en samling av olika tekniker som möjliggör digitalisering, från hårdvara till mjukvara. Därför är det också viktigt att kunskapen från vår sektor når andra branscher och att Sverige fortsätter att vara ledande inom industrinära forskning och utveckling i området. Här ser vi att forskningsinstitutet RISE har en enorm betydelse för Sveriges framtida konkurrenskraft, under förutsättning att de fortsätter arbeta nära näringslivets olika sektorer samt att de utnyttjar möjligheterna som ett samlat institut för med sig om att arbeta över olika branschgränser. Det krävs samtidigt även att näringslivet engagerar sig i och stöttar RISE.

Ladda ner forsknings- och innovationsagendan för 2020 här.


Tidigare års forsknings- och innovationsagendor från ICT Sweden