Forskning & innovationsagenda

Varje år tar ICT Sweden fram en uppdaterad forsknings- och innovationsagenda för att lyfta vad våra medlemmar ser som viktigt för Sverige och forskningsinstitutet RISE att satsa på inom området för informations- och kommunikationsteknik (Förkortat ICT eller IKT). RISE är en viktig part när det gäller forskning och innovation och medverkar till att stärka konkurrenskraften i Sverige inom område

I årets agenda lyfter vi flera forskningsområden inom informations och -kommunikationsteknik som är viktiga för föreningens medlemmar. Målet är att RISE genomför projekt relevanta för våra medlemmar, säkra RISE ställning och kompetensutvecklingen inom ICT-området.

Utpekade forskningsområden i årets agenda är:

  • Sensorer och sensorsystem
  • Artificiell intelligens
  • Kognitiv transformation och automatiserat beslutsfattande
  • Cybersäkerhet
  • System av system
  • Kommunikationssystem

Agendan avslutas med framtida områden som kan bli intressanta:

  • Massiv ökning av exekveringskapacitet
  • Internet of Thoughts
  • Uppkopplade intelligenta maskiner
  • Digital och programmerbar fysisk värld/Digitalized & programmable physical world

Agendan innehåller även ett avsnitt om förutsättningar som påverkar ICT-området. Här nämns bland annat daterade lagar och kompetensförsörjning.

Ladda ner forsknings- och innovationsagendan för 2021 här.


Tidigare års forsknings- och innovationsagendor från ICT Sweden

Forsknings- och innovationsagendan 2020
Forsknings- och innovationsagendan 2019
Forsknings- och innovationsagenda 2018