Medlemskap

Vill ni vara med och arbeta för ett starkt svenskt institut inom ICT? Då är ett medlemskap i ICT Sweden vara något för er.

ICT Sweden är en intresseorganisation som samlar i Sverige verksamma företag, offentlig sektor och andra organisationer som främjar ICT området.

Föreningen erbjuder:

  • Nätverk av företag och organisationer som arbetar inom ICT området.
  • En speciell möjlighet att påverka RISE genom våra möjligheter att nominera personer till RISE ICTs bolagsstyrelser, RISE forskningsråd och tillsätta till forskningsutskottet ICT.
  • En möjlighet att påverka miljoner av forsknings- och kompetensförsörjningsmedel fonderade inom RISE för strategiska projekt som föreningen vill driva.
  • En möjlighet att påverka satsningar för svensk industrinära forskning genom en av medlemmarna satt forskningsagenda för ICT området.

Ansök om medlemskap här.

Läs mer: