Medlemskap

Vill ni vara med och arbeta för ett starkt svenskt institut inom ICT? Då är ett medlemskap i ICT Sweden vara något för er.

ICT Sweden är en intresseorganisation som samlar i Sverige verksamma företag, offentlig sektor och andra organisationer som främjar ICT området.

Föreningen erbjuder

  • Nätverk av företag och organisationer som arbetar inom ICT området.
  • En speciell möjlighet att påverka RISE genom våra möjligheter att bland annat nominera personer till RISE forskningsråd och tillsätta till forskningsutskottet ICT.
  • En möjlighet att påverka miljoner av forsknings- och kompetensförsörjningsmedel fonderade inom RISE för strategiska projekt som föreningen vill driva.
  • En möjlighet att påverka satsningar för svensk industrinära forskning genom en av medlemmarna satt forskningsagenda för ICT området.

Avgifter

Vi har två olika former av medlemskap, fullvärdig eller associerad medlem.

Associerad medlem har rätt att delta vid det som föreningen gör och uttrycka sin åsikt. Associerad medlem saknar däremot rösträtt.Fullvärdig medlem har rätt att delta vid allt det som föreningen gör och uttrycka sin åsikt. Fullvärdiga medlemmar har dessutom rösträtt och sitter därmed på beslutsrätten för vad föreningen gör.

Avgifterna är uppdelade på medlemsavgift (10%, ej momsbelagd, ej avdragsgill) och serviceavgift (90%, momsbelagd, avdragsgill).

Medlemskategori Medlemsavgift (SEK) Serviceavgift exkl moms (SEK)
Fullvärdig medlem  5 000 45 000
Associerad medlem  1 500 13 500

Ansök om medlemskap här.