Avgift

I ICT Sweden har vi två olika former av medlemskap, antingen fullvärdig eller associerad medlem.

Associerad medlem har rätt att delta vid det som föreningen gör och uttrycka sin åsikt. Associerad medlem saknar däremot rösträtt.

Fullvärdig medlem har rätt att delta vid allt det som föreningen gör och uttrycka sin åsikt. Fullvärdiga medlemmar har dessutom rösträtt och sitter därmed på beslutsrätten för vad föreningen gör.

Avgifterna är uppdelade på medlemsavgift (10%, ej momsbelagd, ej avdragsgill) och serviceavgift (90%, momsbelagd, avdragsgill).

Avgifter 2018:

Medlemskategori Medlemsavgift (SEK) Serviceavgift exkl moms (SEK)
Fullvärdig medlem  5 000 45 000
Associerad medlem  1 500 13 500