Nyheter


ICT Sweden finansierar RISE Cyber Range

“Digitaliseringen för med sig mycket gott men vi måste också vara medvetna om risker. Satsningen på cyber range kommer ge

Besök på RISE ICE

På förmiddagen hölls vårmötet där vi bland annat valde ny ordförande, Anders Caspár (tidigare vice ordförande), och ny vice ordförande

Turné – Starta er AI-resa

Turnén som bestod av stopp på de fyra orterna Stockholm, Malmö, Göteborg och Luleå är en av de saker som

Forsknings och innovationsagenda 2019

Agendan har tagits fram genom workshop med medlemmar i föreningen som fått lyfta och diskutera vilka områden de ser som

Starta er AI-resa

Från dagen kan du förvänta dig: Inspiration, vad har andra gjort? Kan AI bidra till er verksamhet och i så

En eftermiddag om AI och Cybersäkerhet

Dagen inleddes med ett höstmöte där föreningens medlemmar fastställde budget, verksamhetsplan och en forsknings- och innovationsagenda för 2019 (kommer snart).

Podd om RISE AI

I ett cirka 25 minuter långt avsnitt berättar Daniel Gillblad om RISE AI som presenterades i juni. RISE AI är

Trevlig sommar!

Tillsammans med RISE har vi under våren arbetat med att få till ett RISE AI labb som är inriktad på

RISE kraftsamlar kring tillämpad AI

RISE AI är en ny satsning som samlar AI-forskare, företag och myndigheter för att Sverige skall bli bäst i världen

ICT Sweden värnar om personlig integritet

Den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla den 25 maj och ersätter personuppgiftslagen. Förordningen innebär en skärpning av hur personuppgifter får