Om ICT Sweden

ICT Sweden är en ideell förening vars huvudsyfte är att inom ICT området stärka, stödja och påverka att RISE bedriver forskning och innovation i nära samverkan med näringslivet och särskilt föreningens medlemmar.

ICT Sweden är en röst för Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner RISE. Vi visar på näringslivets behov av forskning inom ICT-sektorn gentemot och i nära samarbete med RISE. Vi arbetar enligt ett samarbetsavtal med RISE som syftar till att utveckla strategiska forskningsområden och samarbeten inom nya initiativ inom informations- och kommunikationsteknik till långsiktig nytta för svenskt näringsliv.

Bland annat genom vårt samarbetsavtal har vi möjlighet att påverka området ICT inom RISE. Detta innebär till exempel att vi tillsammans med våra medlemmar: