Om ICT Sweden

ICT Sweden är en ideell förening vars huvudsyfte är att inom ICT området stärka, stödja och påverka att RISE bedriver forskning och innovation i nära samverkan med näringslivet och särskilt föreningens medlemmar.

ICT Sweden driver och tillvaratar medlemmarnas intresse gentemot RISE. Vi verkar för att stärka RISE inom att bedriva tillämpad vetenskaplig forskning och produktutveckling, småskalig produktion samt tillhandahåller tjänster inom ICT där utvecklad kunskap kommer till industriell nytta. Dessutom representerar ICT Sweden medlemmarna i detta syfte gentemot nationella och internationella myndigheter och organisationer.

Detta gör vi genom att påverkansarbete för att

 • Stärka RISE inom ICT som en viktig roll i det svenska innovationssystemet.
 • Stärka våra medlemmar och deras innovations- och konkurrenskraft inom ICT.
 • Stärka svensk innovations- och konkurrenskraft, som helhet inom ICT-området.

Föreningen påverkar och stödjer att RISE:

 • Bedriver tillämpad vetenskaplig forskning och produktutveckling, småskalig produktion samt tillhandahåller tjänster inom ICT där utvecklad kunskap nyttiggörs industriellt.
 • Stimulerar till nya unika tankesätt, innovationer och samarbeten över gränser.
 • Är en samlad kreativ styrka, regionalt, nationellt och internationellt.
 • Är internationellt attraktiv och rekryterar de främsta talangerna.
 • Inspirerar framtidens ingenjörer att inneha kunskap om kommande teknologier.
 • Stimulerar företag att utveckla sina verksamheter och idéer.
 • Möjliggör ett ständigt lärande för ingenjörer.
 • Ökar konkurrenskraften hos företagen.
 • Ser och arbetar utifrån näringslivets framtida behov, möjligheter och utmaningar

Föreningen initierar och upprätthåller även en strategisk forskningsagenda inom ICT området, för föreningens påverkansarbete.

Genom ett avtal med RISE har föreningen möjlighet att:

 • Föreslå personer till RISE forskningsråd.
 • Tillsätta fyra personer till forskningsutskott (ICT).
 • Nominera fyra ledamöter per styrelse i Acreo, SICS och Interactive Institute.
 • Besluta om fonderade medel i RISE.
 • ICT Swedens verksamhetsplan

 • Föreningens verksamhet drivs utifrån den verksamhetsplan som beslutas av de fullvärdiga medlemmarna i vid höstmötet (vanligtvis nov-dec). Verksamhetsplanen för 2018 finns tillgänglig för nedladdning här.