Bakgrund

ICT Sweden bildades 2016 genom en sammanslagning av de två föreningarna FMOF och FAV.

ICT Sweden grundades 2016 med anledning av de förändringar som skedde när RISE, Research Institutes of Sweden, övertog industriägarnas aktier i SP, Swedish ICT och Innventia och bildade ett sammanhållet forskningsinstitut. Detta skedde i syfte att ytterligare stärka RISE förmåga att växa och utvecklas som forsknings- och innovationspartner. Alla de 13 industriägarna i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Swedish ICT och Innventia överlät den 1 april 2016 sina aktier i respektive institut till RISE. RISE blev därigenom ensam ägare till forskningskoncernen.

Två av dessa tidigare industriägare var ägarföreningarna FMOF och FAV som hade sina intressen i Swedish ICT.  Syftet med dessa två ägarföreningar var att påverka forskningsinriktningen inom Swedish ICT och dess bolag Acreo, SICS, Interactive Institute och Viktoria institutet.

FMOF och FAV gick i samband med förändringarna ihop till en ideell förening under namnet ICT Sweden. Syftet med föreningen är att stötta RISE inom ICT området, bedriva påverkansarbete för att visa på ICTs vikt för Sverige och vara en representant för svenskt näringsliv.