Styrelse

Styrelsen i ICT Sweden väljs på årsmötet i början av varje år. Styrelsen för verksamhetsåret 2019 består av:

Anders Caspár, Ericsson, ordförande
Peter Johansson, Teknikföretagen, vice ordförande

Anders Brolin, Stora Enso
Kjell Svensson, Saab
Malin Siberg, Trimble
Peter Fredriksson, Veoneer
Per Lembre, Infinera
Staffan Truvé, Qamcom/Recorded Future