Uppförandekod

ICT Sweden använder Teknikföretagens Branschgrupper AB som kansli. För Teknikföretagens Branschgrupper är det viktigt att verksamheten inom bolaget och de bransch- och intresseorganisationer som är anknutna till Teknikföretagens Branschgrupper bedrivs på ett sätt som tydligt håller sig inom konkurrensrättens ramar.

Teknikföretagen har därför i samråd med Teknikföretagens Branschgrupper utformat en konkurrensrättslig uppförandekod som omfattar Teknikföretagens Branschgrupper och alla föreningar anknutna till Teknikföretagens Branschgrupper.

Här finner du uppförandekoden – Code of conduct.