Vision, mission & värdegrund

Vår verksamhet baseras på vår mission och vision med bas i en värdegrund om vad vi verkar för.

Vision

ICT Sweden ska bidra till att RISE, i nära samarbete med näringslivet och särskilt föreningens medlemmar, tillhandahåller världsledande forskning och innovationer inom ICT. Föreningen ska påverka och stödja att RISE:

 • Bedriver tillämpad vetenskaplig forskning och produktutveckling, småskalig produktion samt tillhandahåller tjänster inom ICT där utvecklad kunskap nyttiggörs industriellt.
 • Stimulerar till nya unika tankesätt, innovationer och samarbeten över gränser.
 • Är en samlad kreativ styrka, regionalt, nationellt och internationellt.
 • Är internationellt attraktiv och rekryterar de främsta talangerna.
 • Inspirerar framtidens ingenjörer att inneha kunskap om kommande teknologier.
 • Stimulerar företag att utveckla sina verksamheter och idéer.
 • Möjliggör ett ständigt lärande för ingenjörer.
 • Ökar konkurrenskraften hos företagen.
 • Ser och arbetar utifrån näringslivets framtida behov, möjligheter och utmaningar.

Sammanfattningsvis ska ICT Sweden bidra till att RISE skapar de bästa möjligheterna inom ICT för långsiktigt värde och konkurrenskraft för företag i Sverige och särskilt för föreningens medlemmar.

Mission

 • Att inom ICT området stärka, stödja och påverka för att RISE bedriver forskning och innovation i nära samverkan med näringslivet och särskilt föreningens medlemmar.
 • Stödja digitaliseringen i Sverige och därigenom skapa värde hos medlemsföretagen.
 • Verka för ökad finansiering av RISE inom ICT och närliggande områden.
 • Att RISE tillsammans med svenskt näringsliv bedriver internationella och konkurrenskraftiga aktiviteter inom forskning och innovation kopplat till digitalisering.

Värdegrund

ICT Swedens värdegrund innebär att:

 • Vi verkar för ett konkurrenskraftigt svenskt näringsliv.
 • Vi verkar för starka industriforskningsinstitut inom ICT området.
 • Vi verkar för samverkan inom forskning och innovation inom ICT området.