Sökresultat

49 resultat vid sökning efter .

Uppförandekod

Teknikföretagen har därför i samråd med Teknikföretagens Branschgrupper utformat en konkurrensrättslig uppförandekod som omfattar Teknikföretagens Branschgrupper och alla föreningar anknutna

Medlemmar

Autoliv AB Ericsson AB Green Cargo AB Hamamatsu Photonics Norden AB Infinera IT&Telekomföretagen Proximion AB Qamcom Technology AB Saab AB

Medlemskap

ICT Sweden är en intresseorganisation som samlar i Sverige verksamma företag, offentlig sektor och andra organisationer som främjar ICT området. Föreningen

Hem

ICT Swedenär en ideell förening som arbetar för att stärka den svenska ICT sektorn genom samarbete mellan RISE och industrin.

Om ICT Sweden

ICT Sweden är en röst för Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner RISE. Vi visar på näringslivets behov av forskning inom ICT-sektorn