Taggade inlägg: cybersäkerhet

ICT Sweden finansierar RISE Cyber Range

”Digitaliseringen för med sig mycket gott men vi måste också vara medvetna om risker. Satsningen på cyber range kommer ge

Forsknings och innovationsagenda 2019

Agendan har tagits fram genom workshop med medlemmar i föreningen som fått lyfta och diskutera vilka områden de ser som

Seminarium om cybersäkerhet

Efter en kort introduktion av programmet och ICT Sweden, av ordförande Jonas Wallberg, började första presentationen där vi fick höra