Taggade inlägg: Ibrahim Baylan

ICT Sweden finansierar RISE Cyber Range

”Digitaliseringen för med sig mycket gott men vi måste också vara medvetna om risker. Satsningen på cyber range kommer ge