Taggade inlägg: Mikael Damberg

RISE kraftsamlar kring tillämpad AI

RISE AI är en ny satsning som samlar AI-forskare, företag och myndigheter för att Sverige skall bli bäst i världen